Tập video cho podcast không được lưu trữ trên Spotify

Banner-LightGrey-3__1_.png

Ngay cả khi podcast không được lưu trữ trên Spotify, bạn vẫn có thể dùng Spotify for Podcasters để tải tập video lên thay cho các tập âm thanh.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Spotify for Podcasters bằng tài khoản Spotify của bạn.
  • Nếu bạn có nhiều podcast đã xác nhận quyền sở hữu trong Spotify for Podcasters, hãy tìm podcast bạn muốn tìm trong Danh mục.
 2. Xác định vị trí của tập bạn muốn thay đổi thành tập video rồi nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh tập đó.
 3. Nhấp vào Tải video lên. 
 4. Chọn tệp bạn muốn tải lên.
 5. Sau khi tải xong tệp lên, bạn có thể xem trước tập. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Phát hành.

Người hâm mộ của bạn chỉ thấy các tập video được tải lên qua Spotify for Podcasters trong ứng dụng Spotify và trình phát trên web.

Chuyển đổi máy chủ podcast sang Spotify

Nếu chọn di chuyển dịch vụ lưu trữ podcast sang Spotify sau khi tải tập video lên qua các bước ở trên, thì bạn cần xóa các tập video trước.

Sau đó, khi đã nhập các tập và chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu RSS, bạn có thể tải lại video lên.

Dưới đây là cách khôi phục tập video về dạng chỉ có âm thanh:

Lưu ý: Chỉ làm được trên Spotify for Podcasters phiên bản web.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Spotify for Podcasters. Nếu bạn có nhiều podcast đã xác nhận quyền sở hữu trong Spotify for Podcasters, hãy tìm podcast bạn muốn tìm trong Danh mục.
 2. Tìm tập video bạn muốn khôi phục trong danh sách tập.
 3. Nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh tập rồi chọn Khôi phục về dạng âm thanh.
 4. Nhấp vào Khôi phục về dạng âm thanh trong hộp cảnh báo để xác nhận.
Bài viết này có hữu ích không?