Thay thế một tập hiện có bằng video

Thay thế các tập âm thanh hiện có của bạn bằng video để tạo các tập video.

 1. Chuyển đến phần Tập trên trang web Spotify for Podcasters.
  Lưu ý: Bạn không thể thay thế các tập bằng video trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 2. Nhấp vào Thay thế tập hàng loạt.
 3. Nhấp vào Thay thế rồi chọn tệp video từ thiết bị của bạn.
 4. Lặp lại bước 3 cho bất kỳ tập nào khác mà bạn muốn thay thế bằng video.
  Mẹo: Bạn có thể tải lên tối đa 10 tệp video cùng một lúc.
 5. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tiếp theo rồi chọn Thay thế.
 6. Dấu kiểm màu xanh lá cho biết khi nào tệp video của bạn đã được tải lên.
 7. Khi tất cả các tệp video của bạn đã được tải lên, hãy nhấp vào Kết thúc.

Các loại tệp được hỗ trợ

Chúng tôi hỗ trợ các tệp video .MOV và .MP4 và bạn nên dùng tỷ lệ khung hình 16x9.

Bài viết này có hữu ích không?