Phát hành tập đã lưu

Trên web:

 1. Chuyển đến phần Tập
 2. Tìm và nhấp vào tập đã lưu bản nháp mà bạn muốn phát hành.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tiêu đề tập.
 4. Đặt tên và nội dung mô tả cho tập.
 5. Nhấp vào Phát hành ngay bây giờ hoặc di chuyển xuống phần Ngày phát hành để chọn ngày giờ trong tương lai.

Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động:

 1. Chuyển đến phần Podcast của bạn.
 2. Tìm và nhấn vào tập đã lưu bản nháp mà bạn muốn phát hành.
 3. Để đặt tiêu đề và nội dung mô tả cho tập, hãy nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm rồi chọn Cập nhật nội dung mô tả tập.
 4. Nhấn vào Phát hành tập này hoặc Thay đổi ngày phát hành để chọn ngày giờ trong tương lai.

Bạn có thể phát hành tối đa 10.000 tập từ tài khoản của mình.

Thay đổi thứ tự tập qua ngày phát hành

Hầu hết các nền tảng hiển thị các tập của podcast theo thứ tự thời gian. Hãy thay đổi ngày phát hành của tập để sắp xếp lại tập.

 1. Mở Spotify for Podcasters trên web rồi chuyển đến phần Tập.
  Lưu ý: Trước đây, bạn chỉ có thể chọn ngày phát hành trên phiên bản web của Spotify for Podcasters.
 2. Tìm và nhấp vào tập bạn muốn sắp xếp lại.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tiêu đề tập.
 4. Di chuyển xuống phần Ngày phát hành để chọn ngày giờ đã qua.
 5. Nhấp vào Cập nhật tập.
Bài viết này có hữu ích không?