Tạo tập

Các tập được tạo trong công cụ tạo tập. Hãy thu âm, thêm các phân đoạn được thu âm sẵn từ thư viện, cũng như chọn từ danh mục âm nhạc và âm thanh của chúng tôi để tạo ra tập hoàn hảo.

Cách mở công cụ tạo tập:

 • Trên phiên bản web, nhấp vào Tập mới rồi chọn Tạo tập ở đầu trang tổng quan Spotify for Podcasters.
 • Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, chuyển đến phần Công cụ rồi nhấn vào biểu tượng +.

Công cụ tạo tập có 6 phần:

 • Thu âm: Nhấn để thu âm. Tìm hiểu thêm
 • Thư viện: Nơi bạn tìm các đoạn âm thanh mà bạn đã thu âm hoặc tải lên tài khoản của bạn từ trước.
 • Nhạc: Thêm bài hát trong danh mục của Spotify vào tập Âm nhạc + Trò chuyện. Tìm hiểu thêm
 • Tin nhắn: Tin nhắn thoại do người nghe gửi cho bạn. Tìm hiểu thêm
 • Hiệu ứng chuyển tiếp: Các đoạn nhạc ngắn để đặt giữa các phân đoạn của tập. Có tên là Đoạn chuyển tiếp trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 • Âm thanh: Hiệu ứng âm thanh để thêm vào tập của bạn. Chỉ có trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Thêm và sắp xếp phân đoạn

Kéo hoặc nhấn vào nút + bên cạnh các phân đoạn để thêm chúng vào công cụ tạo tập. Bạn cũng có thể nhập tệp từ thiết bị của mình.

Sắp xếp lại phân đoạn trong công cụ tạo tập bằng cách kéo và thả phân đoạn vào vị trí, hoặc nhấn và giữ nếu bạn dùng thiết bị di động. Nhấn vào 3 dấu chấm bên cạnh phân đoạn để xóa phân đoạn khỏi tập.

Khi đã hài lòng với tập của mình, hãy nhấn Lưu. Tập đã lưu sẽ ở trạng thái bản nháp, chưa được phát hành. Những thay đổi bạn lưu được đồng bộ hóa trên các thiết bị của bạn.

Phát hành tập của bạn

Trước khi phát hành tập đầu tiên, hãy đặt tên và nội dung mô tả cho tập. Bạn cũng có thể thêm số mùa và số tập, cũng như ảnh bìa của tập.

Để phát hành tập cho người nghe ngay lập tức, hãy nhấn vào Phát hành ngay.

Cách phát hành tập vào một ngày trong tương lai:

 • Trên phiên bản web, di chuyển xuống phần Ngày phát hành rồi chọn ngày giờ. Nhấp vào Lên lịch phát hành tập
 • Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhấn vào Thay đổi ngày phát hành rồi chọn ngày giờ. Nhấn vào Lên lịch cho…

Thời gian phát hành hiển thị theo giờ địa phương của bạn.

Cách hủy ngày phát hành đã lên lịch:

 • Trên phiên bản web, nhấp vào Khôi phục về bản nháp
 • Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhấn vào 3 dấu chấm rồi chọn Khôi phục về bản nháp
Bài viết này có hữu ích không?