Tải dữ liệu phân tích của podcast xuống

Bạn có thể tải dữ liệu phân tích của podcast xuống dưới dạng tệp CSV từ trang tổng quan Spotify for Podcasters.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tải dữ liệu phân tích xuống trên phiên bản web của Spotify for Podcasters.

  1. Chuyển đến Trang tổng quan
  2. Tìm biểu đồ bạn muốn tải xuống. Bạn có thể xuất dữ liệu lượt phát tổng thể, dữ liệu về đối tượng và dữ liệu cho tất cả hoặc từng tập.
  3. Điều chỉnh phạm vi ngày và bộ lọc thời gian.
  4. Nhấp vào Xuất dưới dạng tệp CSV để tải tệp xuống thiết bị.

 

Bài viết này có hữu ích không?