Gửi podcast tới iHeartRadio

Truy cập vào iHeartRadio rồi nhấn vào Submit Your Podcast (Gửi podcast) để gửi podcast của bạn tới iHeartRadio.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi gửi podcast, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của iHeartRadio.

Thêm danh sách iHeartRadio vào hồ sơ Spotify for Podcasters

Sau khi podcast của bạn có trên iHeartRadio, bạn có thể thêm đường liên kết vào hồ sơ Spotify for Podcasters của mình:

  1. Sao chép URL podcast iHeartRadio của bạn.
  2. Chuyển đến phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast của Spotify for Podcasters.
  3. Dán URL iHeartRadio của bạn vào phần iHeartRadio rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ.
Bài viết này có hữu ích không?