Gửi podcast tới Pocket Casts

Truy cập vào Pocket Casts để gửi podcast tới Pocket Casts.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi gửi podcast của mình, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Pocket Casts.

Thêm danh sách Pocket Casts vào hồ sơ Spotify for Podcasters

Sau khi podcast của bạn có trên Pocket Casts, bạn có thể thêm đường liên kết vào hồ sơ Spotify for Podcasters của mình:

  1. Sao chép URL podcast Pocket Casts của bạn.
  2. Chuyển đến phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast của Spotify for Podcasters.
  3. Dán URL Pocket Casts của bạn vào phần Pocket Casts rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ.
Bài viết này có hữu ích không?