Xóa podcast khỏi Spotify

Nếu dịch vụ tổng hợp hoặc nền tảng lưu trữ của bạn đã thay mặt bạn tải podcast lên, hãy yêu cầu họ gỡ bỏ podcast đó.

Bạn tải podcast lên thông qua Spotify for Podcasters?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua nút Nhắn tin cho chúng tôi ở phía bên phải của trang này, gửi nguồn cấp dữ liệu RSS và đường liên kết tới podcast của bạn trên Spotify. Chúng tôi sẽ lo liệu.

Danh sách trùng lặp trên Spotify?

Hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ xóa phiên bản trùng lặp cho bạn. Chúng tôi không thể hợp nhất hoặc chuyển bất kỳ dữ liệu hoặc người theo dõi nào.

Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi có thể giữ phiên bản có nhiều người theo dõi nhất và đảm bảo phiên bản đó được kết nối với đúng nguồn cấp dữ liệu.

Bài viết này có hữu ích không?