Xóa tài khoản hoặc podcast

Lưu ý: Nếu bạn đang di chuyển podcast từ Spotify for Podcasters sang một máy chủ lưu trữ khác, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn trước khi bạn xóa tài khoản của mình.

Trước khi xóa tài khoản

Sau đây là những điều bạn cần biết trước khi xóa tài khoản Spotify for Podcasters:

  • Nếu tài khoản của bạn không có podcast được phân phối đến các nền tảng nghe, tài khoản cùng với tất cả nội dung của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.
  • Nếu tài khoản của bạn có podcast được phân phối ra bên ngoài, thì có thể mất tối đa 10 ngày làm việc để xóa hoàn toàn nội dung của bạn khỏi các nền tảng đó.

Khi bạn yêu cầu xóa tài khoản, mọi dữ liệu được liên kết với tài khoản cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn sao lưu mọi thứ bạn muốn giữ lại trước tiên, bao gồm:

  • Các tập podcast
  • Nội dung âm thanh đã thu hoặc đã nhập trong Thư viện 
  • Số liệu phân tích về podcast của bạn
  • Ảnh bìa tập và podcast 
  • Tin nhắn thoại
  • Nội dung mô tả tập và podcast

Xóa tài khoản

Nhấn vào đây để xóa tài khoản của bạn

Vô tình xóa tài khoản?

Nếu bạn đã xóa nhầm tài khoản Spotify for Podcasters của mình, hãy liên hệ với chúng tôi bằng nút Nhắn tin cho chúng tôi ở bên phải trang này.

Bài viết này có hữu ích không?