Xóa tài khoản hoặc podcast

Lưu ý: Nếu bạn đang di chuyển podcast của mình từ Spotify for Podcasters sang một máy chủ lưu trữ khác, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết cách chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu RSS trước khi xóa tài khoản của mình.

Trước khi xóa tài khoản

Nếu bạn xóa tài khoản Spotify for Podcasters, các podcast của bạn cũng sẽ bị xóa.

  • Nếu podcast của bạn đã được phân phối đến các nền tảng nghe podcast, thì có thể chúng tôi sẽ cần tối đa 10 ngày làm việc để xóa hoàn toàn nội dung của bạn khỏi những nền tảng đó.
  • Nếu podcast của bạn chưa được phân phối đến các nền tảng nghe podcast, thì chúng tôi sẽ xóa tài khoản và tất cả nội dung của bạn ngay lập tức.

Khi bạn yêu cầu xóa tài khoản, mọi dữ liệu được liên kết với tài khoản cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ của chúng tôi. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn sao lưu mọi thứ bạn muốn giữ lại trước tiên, bao gồm:

  • Các tập podcast
  • Nội dung âm thanh đã thu hoặc đã nhập trong Thư viện 
  • Số liệu phân tích về podcast của bạn
  • Ảnh bìa tập và podcast 
  • Tin nhắn thoại
  • Nội dung mô tả tập và podcast

Xóa tài khoản

Nhấn vào đây để xóa tài khoản của bạn

Vô tình xóa tài khoản?

Nếu bạn đã xóa nhầm tài khoản Spotify for Podcasters của mình, hãy nhấn vào nút Nhắn tin cho chúng tôi ở bên phải trang này để liên hệ với chúng tôi.

Khi bạn xóa tài khoản Spotify của mình, tài khoản Spotify for Podcasters của bạn cũng sẽ bị xóa nếu bạn dùng tài khoản Spotify để đăng nhập vào Spotify for Podcasters. Nếu tạo tài khoản bằng Spotify và đã xóa tài khoản Spotify đó, bạn có thể thử khôi phục tài khoản Spotify của mình theo các bước sau

Podcast không được lưu trữ trên Spotify?

Xem cách xóa podcast của bạn khỏi Spotify

 

Bài viết này có hữu ích không?