Gửi podcast tới RadioPublic

Truy cập vào RadioPublic rồi nhấn vào Get Started (Bắt đầu) để gửi podcast tới RadioPublic.

RadioPublic sẽ cần xác minh rằng bạn sở hữu podcast của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm địa chỉ email vào nguồn cấp dữ liệu RSS của mình.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi gửi podcast của mình, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của RadioPublic.

Thêm danh sách RadioPublic vào hồ sơ Spotify for Podcasters

Sau khi podcast của bạn có trên RadioPublic, bạn có thể thêm đường liên kết vào hồ sơ Spotify for Podcasters của mình:

  1. Sao chép URL podcast RadioPublic của bạn.
  2. Chuyển đến phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast của Spotify for Podcasters.
  3. Dán URL RadioPublic của bạn vào phần RadioPublic rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ.
Bài viết này có hữu ích không?