Hiểu rõ RPM: Cách bạn kiếm tiền bằng quảng cáo

Lưu ý: Các công cụ quảng cáo hiện chỉ dành cho những nhà sáng tạo ở Hoa Kỳ.

RPM là viết tắt của doanh thu trên mỗi một nghìn lượt: số tiền bạn kiếm được trên 1.000 lượt hiển thị quảng cáo, sau khi trừ đi phí nền tảng của chúng tôi. Chỉ số này thể hiện số tiền bạn có thể mong đợi kiếm được từ một quảng cáo mà bạn chạy.

Chúng tôi tính toán RPM của bạn bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lượt hiển thị quảng cáo mà bạn nhận được, sau đó nhân với 1.000.

Chúng tôi sử dụng RPM trên tất cả các loại quảng cáo của mình để bạn có được trải nghiệm đơn giản và nhất quán – bất kể loại quảng cáo nào.

Các loại RPM khác nhau

Nếu bạn chạy cả Ambassador Ads và Automated Ads trên podcast, thì bạn có thể thấy hai RPM khác nhau.

Bạn có thể có RPM cao hơn trên Spotify – nếu bạn đủ điều kiện – là kết quả của việc nhắm mục tiêu quảng cáo chính xác hơn và các công cụ khác làm cho các dịch vụ quảng cáo của Spotify trở nên có giá trị đối với các nhà quảng cáo. Quảng cáo của bạn tự động chạy trên Spotify và trên các nền tảng bên ngoài mà bạn đã phân phối podcast của mình.

Bài viết này có hữu ích không?