Tải lên (hoặc nhập) tệp âm thanh

Nếu bạn có sẵn phần âm thanh hoặc video (chẳng hạn như podcast, cuộc phỏng vấn hoặc bản thu âm đã chỉnh sửa) hoặc nếu bạn muốn thu âm và chỉnh sửa phần âm thanh hoặc video bằng phần mềm nâng cao, thì bạn có thể tải các tệp lên tài khoản Spotify for Podcasters.

Xem cách tải tập video lên

Có hai cách để tải tệp âm thanh lên Spotify for Podcasters: 

 • Tạo tập: Khám phá các phân đoạn khác nhau trong thư viện âm thanh rồi kéo và thả các phân đoạn trong công cụ tạo tập.
 • Tải lên nhanh: Bỏ qua mọi bước rườm rà và bắt tay ngay vào việc phát hành.

Lưu ý: Việc tải lên âm thanh có bản quyền hoặc thuộc về người khác là vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Tải tệp âm thanh lên trên web qua phần Tạo tập:

 1. Nhấp vào Tập mới rồi chọn Tạo tập.
 2. Nhấp vào Duyệt xem rồi tải tệp âm thanh lên từ thiết bị của bạn.
 3. Sử dụng các thẻ ở bên trái để thêm các phân đoạn âm thanh khác vào tập.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi sau khi bạn đã sẵn sàng, sau đó đặt tiêu đề, nội dung mô tả và ngày phát hành cho tập.

Tải tệp âm thanh lên trên web qua phần Tải lên nhanh:

 1. Nhấp vào Tập mới rồi chọn Tải lên nhanh.
 2. Tìm và tải tệp âm thanh lên từ thiết bị của bạn.
 3. Sau khi tệp được xử lý xong, bạn có thể phát hành tập.

Tải tệp âm thanh lên trên ứng dụng di động:

 1. Chuyển đến phần Công cụ rồi nhấn vào nút +.
 2. Chuyển đến Thư viện.
 3. Nhấn vào Nhập.
 4. Chọn tệp âm thanh từ thiết bị của bạn. 

Bạn cũng có thể chia sẻ tệp âm thanh lên Spotify for Podcasters từ bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị. Các bước có thể khác nhau đối với từng ứng dụng.

Các loại tệp được hỗ trợ và giới hạn

Chúng tôi hỗ trợ tệp lên tới 250 MB. Nếu tệp của bạn lớn hơn 250 MB, bạn nên nén tệp trước khi tải lên.

Chúng tôi hỗ trợ các loại tệp sau:

 • MP3
 • M4A
 • WAV
 • MPG
 • MOV
 • MP4

Mẹo: Nếu tải các tệp MP3 lên, bạn nên giữ ảnh bìa được nhúng, thẻ ID3v2 và siêu dữ liệu khác ở mức nhỏ nhất có thể.

Nếu bạn gặp lỗi trong khi tải lên, hãy kiểm tra xem:

Chuyển đổi tệp video thành âm thanh

 1. Nhấp vào Tập mới rồi chọn Tạo tập.
 2. Tìm và tải tệp video lên từ thiết bị của bạn.
 3. Khi bạn đã thêm tệp video vào công cụ tạo tập, chúng tôi sẽ bắt đầu trích xuất âm thanh.
 4. Sau khi được trích xuất, tệp âm thanh sẽ xuất hiện trong công cụ tạo tập với nhãn Chỉ có âm thanh bên cạnh tên tệp.
 5. Tại đó, hãy xử lý phần âm thanh này như một phân đoạn âm thanh bình thường.
Bài viết này có hữu ích không?