Tạo tập Âm nhạc + Trò chuyện

Thêm bài hát từ danh mục gồm hơn 100 triệu bản nhạc của Spotify cùng với các phân đoạn trò chuyện vào tập của bạn.

Trên web:

 1. Nhấp vào Tập mới rồi chọn Tạo tập.
 2. Chọn Nhạc.
 3. Tìm bài hát trong thư viện của Spotify hoặc nhấp vào Liên kết với Spotify để duyệt xem các danh sách phát của bạn.
 4. Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh các bài hát bạn muốn thêm vào tập hoặc kéo bài hát vào công cụ tạo tập.
 5. Thêm phân đoạn trò chuyện trong Thư viện hoặc từ thẻ Thu âm.
 6. Kéo và thả để sắp xếp lại thứ tự các bài hát và phân đoạn trò chuyện. Nhấp vào Lưu thay đổi khi bạn làm xong.
  Lưu ý: Bạn không thể phát hành các tập chỉ có bài hát.
 7. Thêm tiêu đề, nội dung mô tả và ngày phát hành cho tập.
 8. Đảm bảo rằng tập đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi rồi nhấp vào Gửi tập để xem xét.

Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động:

 1. Chuyển đến phần Công cụ rồi nhấn vào nút +.
 2. Chọn Nhạc.
 3. Tìm bài hát trong thư viện của Spotify hoặc nhấn vào Kết nối với Spotify để duyệt xem các danh sách phát của bạn. 
 4. Nhấn vào biểu tượng + bên cạnh các bài hát bạn muốn thêm vào tập.
 5. Để thêm phân đoạn trò chuyện vào tập, hãy nhấn vào biểu tượng + ở cuối màn hình rồi chọn Thư viện hoặc chọn Thu âm.
 6. Kéo và thả để sắp xếp lại thứ tự các bài hát và phân đoạn trò chuyện. Nhấn vào Phát hành khi bạn làm xong.
  Lưu ý: Bạn không thể phát hành các tập chỉ có bài hát.
 7. Thêm tiêu đề và nội dung mô tả cho tập.
 8. Đảm bảo rằng tập đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi rồi nhấn vào Gửi tập để xem xét.

Bạn không thấy thẻ Nhạc?

Các nhà sáng tạo ở những quốc gia và khu vực sau có thể tạo chương trình Âm nhạc + Trò chuyện: Hoa Kỳ (bao gồm Puerto Rico), Canada, Ireland, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Thụy Điển, Mexico, Brazil, Chile, Argentina và Colombia.

Châu lục Quốc gia hoặc khu vực

 Châu Á

 Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippines

 Châu Âu

 Pháp, Đức, Ireland, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh

 Bắc Mỹ

 Canada, Mexico, Puerto Rico, Hoa Kỳ

 Châu Đại Dương

 Úc, New Zealand

 Nam Mỹ

 Argentina, Brazil, Chile, Colombia

 

Trạng thái xem xét

Chúng tôi xem xét các tập Âm nhạc + Trò chuyện trước khi tập xuất hiện trên Spotify. Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét của tập Âm nhạc + Trò chuyện trên trang thông tin chi tiết về tập.

 • Đang xem xét: Nhóm của chúng tôi đang xem xét tập của bạn để đảm bảo rằng tập đó tuân thủ Điều khoản dịch vụ, nguyên tắc tạo tập và nguyên tắc kiếm tiền từ tập của chúng tôi, nếu có.

 • Đã phát hành: Tập của bạn đã được phê duyệt và hiện đã xuất hiện trên Spotify.

 • Bị từ chối: Tập của bạn đã bị từ chối và trở lại trạng thái bản nháp. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email nêu rõ lý do từ chối tập. Bạn có thể điều chỉnh tập từ trang thông tin chi tiết về tập rồi gửi lại để chúng tôi xem xét.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể chỉnh sửa các bài hát mà tôi đã thêm vào các tập của mình không?

Không, bạn phải sử dụng các bài hát ở trạng thái nguyên vẹn ban đầu. Các bài hát và phân đoạn trò chuyện xuất hiện dưới dạng các phân đoạn riêng biệt trong công cụ tạo tập.

Tôi có thể thêm nhạc vào tập có sẵn không?

Có, miễn là podcast của bạn được lưu trữ trên Spotify. Bạn cần hủy phát hành tập để thêm bài hát, sau đó gửi tập để chúng tôi xem xét. Xin lưu ý rằng các tập Âm nhạc + Trò chuyện chỉ dành cho người nghe trên Spotify.

Nguồn cấp dữ liệu podcast của tôi có thể gồm cả các tập Âm nhạc + Trò chuyện và các tập chỉ có nội dung trò chuyện không?

Tất nhiên rồi! Bạn là người quyết định thêm nhạc vào tập nào. Xin lưu ý rằng các tập Âm nhạc + Trò chuyện chỉ dành cho người nghe trên Spotify.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bài hát có trong tập của tôi bị xóa khỏi Spotify?

Nếu bị xóa khỏi Spotify vì bất kỳ lý do gì, bài hát sẽ bị lọc ra khỏi tập của bạn. Bạn có thể thay thế bài hát đó bằng bài hát mới trong công cụ tạo tập.

Tại sao các bài hát trong tập của tôi chỉ phát trong 30 giây?

Các bài hát chỉ phát đầy đủ trên Spotify. Khi xem trước trên công cụ tạo tập, bạn sẽ được nghe thử bài hát trong 30 giây. Khi tập được phát hành, người dùng Spotify Premium sẽ được nghe các bài hát có thời lượng trọn vẹn trong tập của bạn. Người dùng Spotify Free sẽ thấy bản nghe thử 30 giây.

Bài viết này có hữu ích không?