Xuất tập và tệp âm thanh

Xuất tệp chứa toàn bộ tập

Cách tải xuống phần âm thanh của tập đã phát hành hoặc đã lưu bản nháp:

 1. Chuyển đến trang Tập
 2. Nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh tập bất kỳ.
 3. Nhấp vào Tải tập xuống.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể tải xuống toàn bộ tập trên phiên bản web của Spotify for Podcasters.

Xuất tệp âm thanh

Cách tải xuống phần âm thanh của từng đoạn âm thanh:

Trên web:

 1. Nhấp vào Tập mới rồi chọn Tạo tập.
 2. Chọn Thư viện.
 3. Nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh đoạn âm thanh bạn muốn tải xuống.
 4. Chọn Tải tệp âm thanh xuống.

Trên ứng dụng dành cho thiết bị di động:

 1. Chuyển đến phần Công cụ rồi nhấn vào nút +.
 2. Chọn Thư viện.
 3. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh đoạn âm thanh bạn muốn tải xuống.
 4. Chọn Xuất âm thanh.
Bài viết này có hữu ích không?