Cập nhật đường liên kết nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ

Bạn có thể xem và cập nhật đường liên kết hiện tại tới nguồn cấp dữ liệu RSS của podcast và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trong Spotify for Podcasters:

  1. Nhấp vào một podcast.
  2. Chuyển đến phần THÔNG TIN CHI TIẾT. Tại đây, bạn có thể thấy đường liên kết hiện tại tới nguồn cấp dữ liệu RSS của podcast và đối tác lưu trữ.
  3. Nhấp vào CẬP NHẬT.
  4. Nhập đường liên kết mới vào nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn.
  5. Xác nhận nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ rồi nhấp vào GỬI.

Bạn không có quyền truy cập Spotify for Podcasters? Hãy nhấp vào Nhắn tin cho chúng tôi ở phía bên phải của trang này và chúng tôi sẽ giúp bạn!

Bài viết này có hữu ích không?