Phần Khám phá và các tính năng mạng xã hội đã bị gỡ bỏ

Phần Khám phá, cũng như thẻ Hoạt động và Mục yêu thích đã bị gỡ khỏi ứng dụng dành cho thiết bị di động. Mục đích sử dụng ban đầu của những tính năng này là cho phép người nghe khám phá chương trình mới và tương tác với nhà sáng tạo khác trong ứng dụng.

Bạn vẫn có thể khám phá các podcast mới bằng thẻ PodcastsBảng xếp hạng Podcast của Spotify.

Quá trình chuyển đổi này có thể gây gián đoạn, nên chúng tôi muốn đưa ra những phương thức mới để bạn vẫn có thể khám phá chương trình và tương tác với nhà sáng tạo:

Tôi đã tìm bạn cùng dẫn và khách mời cho cuộc gọi Thu âm với bạn bè qua thẻ Khám phá. Làm cách nào để tôi có thể tiếp tục dùng tính năng Thu âm với bạn bè khi thẻ Khám phá bị gỡ bỏ?

Bạn nên sử dụng đường liên kết mời được tạo tự động khi bắt đầu một phiên Thu âm với bạn bè. Hãy sao chép đường liên kết mời rồi gửi cho khách mời để thêm họ vào phiên thu âm.

Tôi dùng phần Khám phá để tìm những chương trình tôi muốn để lại tin nhắn thoại. Làm cách nào để tôi có thể để lại tin nhắn thoại?

Bạn có thể thu âm và gửi tin nhắn thoại bằng hồ sơ công khai của nhà sáng tạo. Hãy nhấp vào nút Nhắn tin trên hồ sơ của nhà sáng tạo trong trình duyệt web để đăng nhập bằng tài khoản Spotify for Podcasters và để lại tin nhắn thoại. Nếu là nhà sáng tạo, bạn có thể quản lý tin nhắn thoại của mình bằng thẻ Tin nhắn thoại trên cả ứng dụng dành cho thiết bị di động và phiên bản web.

Làm cách nào để nghe các podcast mà tôi yêu thích trên Anchor?

Bạn nên tìm các podcast mà bạn yêu thích trên Spotify và theo dõi từng chương trình trên đó.

Tôi theo dõi thông báo trong ứng dụng dành cho thiết bị di động để dùng tính năng Thu âm với bạn bè, để nhận tin nhắn thoại và để biết khi nào mọi người thêm podcast của tôi vào mục yêu thích. Điều này sẽ thay đổi như thế nào?

Thông báo liên quan đến các tính năng mạng xã hội đã bị gỡ bỏ. Đối với tin nhắn thoại, bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Bạn nên sử dụng các công cụ và ứng dụng nhắn tin khác cho lời mời Thu âm với bạn bè.

Bài viết này có hữu ích không?