Podcast trên Spotify

Podcast của bạn sẽ tự động xuất hiện trên Spotify ngay sau khi bạn phát hành tập đầu tiên.

Người nghe trên Spotify được hưởng lợi từ nhiều tính năng không có trên các nền tảng khác, bao gồm:

Sử dụng Spotify for Podcasters để theo dõi podcast của bạn đang hoạt động như thế nào trên Spotify.

Bài viết này có hữu ích không?