Chỉnh sửa âm thanh bằng trình chỉnh sửa dạng sóng

Trình chỉnh sửa dạng sóng giúp bạn dễ dàng phân tách và chỉnh sửa âm thanh.

Hãy dùng công cụ này để xác định các phần âm thanh mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc chèn phân đoạn khác như đoạn chuyển tiếp và nhạc.

Lưu ý: Trình chỉnh sửa dạng sóng chỉ có trên phiên bản web của Spotify for Podcasters.

Truy cập vào trình chỉnh sửa dạng sóng

 1. Thu âm bằng Spotify for Podcasters hoặc thêm phần âm thanh có sẵn vào tập trong công cụ tạo tập.
 2. Nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh phân đoạn âm thanh bạn muốn chỉnh sửa rồi chọn Chỉnh sửa âm thanh.

Chọn và tách phần âm thanh của bạn

 • Nhấp vào bất kỳ điểm nào trong dạng sóng để di chuyển con trỏ đến điểm đó.
 • Nhấp vào Phân tách hoặc nhấp đúp để phân tách phần âm thanh của bạn và tạo các phân đoạn mới trong dạng sóng.
  Mẹo: Bạn có thể xóa điểm phân tách bằng cách nhấp vào biểu tượng X ở cuối đường phân tách.
 • Kéo điểm phân tách để thay đổi thời điểm phân tách.
 • Nhấp đúp vào tiêu đề của bất kỳ phân đoạn nào để đổi tên phân đoạn.
 • Nhấn vào biểu tượng (+) hoặc (-) trên màn hình (hoặc nhấn + hoặc - trên bàn phím của bạn) để phóng to và thu nhỏ dạng sóng.

Xóa và khôi phục phân đoạn

 • Xóa các phân đoạn bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác ở đầu phân đoạn.
 • Khôi phục phân đoạn bằng cách nhấp vào biểu tượng khôi phục nơi từng là biểu tượng thùng rác.

Lưu các phân đoạn của bạn

 • Sau khi bạn đã thực hiện chỉnh sửa, hãy nhấp vào Lưu.
 • Bạn có thể lưu các thay đổi của mình vào một hoặc nhiều phân đoạn.
  Lưu ý: Bạn có thể lưu tối đa 150 phân đoạn.
 • (Các) phân đoạn mới sẽ xuất hiện trong công cụ tạo tập. Tệp gốc, chưa chỉnh sửa sẽ vẫn nằm trong thư mục Thư viện màu tím.
 • Nếu bạn đã chọn lưu dưới dạng nhiều phân đoạn, các phân đoạn sẽ xuất hiện dưới dạng phân đoạn riêng biệt với tên bạn đã chọn trong trình chỉnh sửa.
Bài viết này có hữu ích không?