Các lựa chọn kiếm tiền của Spotify for Podcasters

Bạn có thể kiếm tiền từ podcast của mình trên Spotify for Podcasters theo một số cách dưới đây. Bạn có thể sử dụng cách nào còn tùy thuộc vào vị trí và quy mô đối tượng của bạn:

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

  • Stripe: Kết nối Stripe với tài khoản Spotify for Podcasters của bạn để rút số dư thu nhập của bạn cho các tính năng kiếm tiền đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm về Stripe.
  • Spotify Payouts: Nhà sáng tạo đủ điều kiện có thể thiết lập Spotify Payouts để nhận khoản thanh toán hằng tháng tự động. Tìm hiểu thêm về Spotify Payouts.
Bài viết này có hữu ích không?