Chuyển podcast sang Spotify for Podcasters

Bạn có thể dễ dàng di chuyển podcast của mình sang Spotify for Podcasters mà không làm mất các tập hoặc hồ sơ hiện có trên các nền tảng khác.

Cách bắt đầu quá trình:

  1. Truy cập vào trang Chuyển đổi của chúng tôi.
  2. Dán nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc tìm tên podcast của bạn.
  3. Đăng ký tài khoản Spotify for Podcasters sau khi bạn đã chọn podcast hoặc nhập podcast vào tài khoản Spotify for Podcasters hiện có nếu bạn đã tạo tài khoản.

Lưu ý: Spotify for Podcasters chính thức hỗ trợ quy trình nhập từ các máy chủ này.

Ý nghĩa của việc chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu

Khi đã hoàn tất bước nhập, bạn sẽ cần chuyển hướng nguồn cấp dữ liệu RSS của mình để nguồn cấp trỏ đến URL Spotify for Podcasters mới.

Đây là một bước quan trọng trước khi chúng tôi có thể phân phối podcast của bạn đến các nền tảng khác. Nếu bạn nhập podcast của mình nhưng không hoàn thành bước chuyển hướng, mọi tập mới bạn tạo sẽ không đồng bộ hóa với chương trình hiện tại của bạn.

Lưu ý: Bạn chỉ nên hủy kích hoạt tài khoản của mình với máy chủ cũ sau khi xác nhận rằng bước chuyển hướng đã hoạt động.

Chuyển hướng từ máy chủ cũ

Bạn có thể chuyển hướng từ hầu hết các máy chủ bằng cách nhập nguồn cấp dữ liệu RSS của Spotify for Podcasters mới trong phần cài đặt của tài khoản cũ. Bạn có thể tìm nguồn cấp dữ liệu RSS của Spotify for Podcasters trong phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast.

Một số máy chủ có thể yêu cầu bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ của họ để thiết lập lệnh chuyển hướng 301.

Xác nhận quy trình chuyển hướng có hiệu quả

Để xác nhận rằng việc chuyển hướng đã hoạt động, hãy chuyển đến nguồn cấp dữ liệu RSS cũ của bạn rồi sao chép và dán URL vào trình duyệt. Nếu URL chuyển hướng đến đường liên kết Spotify for Podcasters, thì bạn đã hoàn tất!

Xác nhận rằng tất cả các tập của bạn đang xuất hiện trên hồ sơ Spotify for Podcasters, sau đó bạn có thể tiếp tục và đóng tài khoản của mình với máy chủ cũ.

Liên kết đến chương trình trên các nền tảng khác

Thêm đường liên kết vào danh sách podcast trên các nền tảng khác trong phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast. Thao tác này sẽ tạo một huy hiệu trên hồ sơ Spotify for Podcasters công khai của bạn để người nghe có thể biết bạn đang sử dụng những ứng dụng nào.

Di chuyển trở lại Spotify for Podcasters

Nếu ban đầu bạn lưu trữ podcast của mình trên Spotify for Podcasters (hoặc Anchor), sau đó chuyển sang một nền tảng lưu trữ khác và hiện đang di chuyển trở lại Spotify for Podcasters, bạn sẽ cần tải các tập bạn đã phát từ máy chủ hiện tại của mình lên Spotify for Podcasters theo cách thủ công. Chúng tôi không thể nhập số lượng lớn chúng cho bạn.

Cách nhập các tập vào Spotify for Podcasters

Lưu ý: Để hiển thị các tập của bạn theo thứ tự thời gian, hãy điều chỉnh ngày phát hành của tập.

Bài viết này có hữu ích không?