Tải tập video lên

  1. Đăng nhập vào Spotify for Podcasters trên web.
    Lưu ý: Bạn không thể tải tập video lên trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  2. Nhấp vào Tập mới rồi chọn Tải lên nhanh.
  3. Chọn tệp từ thiết bị của bạn.
  4. Chúng tôi sẽ tải lên rồi xử lý video. Quá trình này có thể mất một chút thời gian, tùy thuộc vào kích thước của tệp.
  5. Thêm thông tin như tiêu đề và nội dung mô tả cho tập.
  6. Khi quá trình xử lý video hoàn tất, bạn có thể chọn phát hành tập mới ngay lập tức, lưu tập đó dưới dạng bản nháp hoặc lên lịch phát hành trong tương lai. Bạn cũng có thể xem trước tập video.
  7. Sau khi bạn phát hành, tập của bạn sẽ bắt đầu chuyển mã trên Spotify. Bạn sẽ nhận được thông báo trong Spotify for Podcasters sau khi quá trình bắt đầu và sau đó là một thông báo khác sau khi tập được chuyển mã hoàn toàn.

Thông tin quan trọng về tập video

Tạo tập video trên Riverside.fm

Riverside cung cấp khả năng tạo và chỉnh sửa podcast dạng video để tải lên Spotify for Podcasters và Spotify. Đọc thêm tại đây hoặc xem video hướng dẫn.

Bài viết này có hữu ích không?