Gửi podcast tới Google Podcasts

Google Podcasts có thể đã kích hoạt podcast của bạn trên dịch vụ của họ. Hãy truy cập vào Google Podcasts rồi tìm chương trình của bạn để kiểm tra.

Nếu bạn không tìm thấy chương trình, hãy làm theo các bước sau để gửi podcast tới Google Podcasts:

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản Google để gửi nguồn cấp dữ liệu RSS của mình tới Google Podcasts.

 1. Truy cập vào Trình quản lý Podcast của Google rồi nhấp vào Start now (Bắt đầu ngay bây giờ).
 2. Nhập nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn rồi nhấp vào Next step (Bước tiếp theo).
  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy nguồn cấp dữ liệu RSS của mình trong phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast.
 3. Nhấp vào Next step (Bước tiếp theo) theo một lần nữa để xác nhận lựa chọn của bạn.
 4. Google Podcasts có thể gửi mã xác minh tới địa chỉ email bạn sử dụng với Spotify for Podcasters. Hãy nhấn vào Send code (Gửi mã) để nhận email.
  Lưu ý: Nếu địa chỉ email bạn sử dụng với Spotify for Podcasters khớp với địa chỉ email trên tài khoản Google của bạn, bạn có thể không cần xác minh.
 5. Kiểm tra email của bạn để tìm mã và dán vào Trình quản lý Podcast của Google.
 6. Nhấp vào Submit (Gửi).
 7. Google Podcasts sẽ xác nhận nội dung gửi của bạn và mất tối đa 24 giờ để xử lý yêu cầu phân phối podcast của bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi gửi podcast, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ podcast của Google.

Thêm danh sách Google Podcasts vào hồ sơ Spotify for Podcasters

Sau khi podcast của bạn có trên Google Podcasts, bạn có thể thêm đường liên kết vào hồ sơ Spotify for Podcasters của mình:

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý Podcast của Google.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt) rồi chọn Share podcast (Chia sẻ podcast).
 3. Nhấp vào Copy to clipboard (Sao chép vào bảng nhớ tạm) để sao chép URL Google Podcasts của bạn.
 4. Chuyển đến phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast của Spotify for Podcasters.

Dán URL Google Podcasts vào phần Google Podcasts rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ.

Bài viết này có hữu ích không?