Gửi podcast tới Apple Podcasts

Làm theo các bước sau để gửi podcast tới Apple Podcasts

Để gửi chương trình, bạn sẽ cần:

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi gửi podcast, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Apple

Thêm danh sách Apple Podcasts vào hồ sơ Spotify for Podcasters

Sau khi podcast của bạn có trên Apple Podcasts, bạn có thể thêm đường liên kết vào hồ sơ Spotify for Podcasters của mình:

  1. Sao chép URL Apple Podcasts của bạn.
  2. Chuyển đến phần cài đặt Phạm vi phát hành podcast của Spotify for Podcasters.
  3. Dán URL Apple Podcasts của bạn vào phần Apple Podcasts rồi nhấp vào Thêm vào hồ sơ.
Bài viết này có hữu ích không?