Đưa podcast của bạn lên Spotify

Nếu bạn lưu trữ podcast bằng Spotify, thì podcast của bạn sẽ tự động xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi.

Nếu bạn lưu trữ podcast bằng một trong những đối tác tổng hợp của chúng tôi, thật dễ dàng để gửi podcast của bạn tới Spotify! Tìm hiểu cách làm từ dịch vụ tổng hợp của bạn được liệt kê dưới đây:

Nếu bạn lưu trữ bằng Art19, Ausha, Cast Plus hoặc Zencast, hãy liên hệ với dịch vụ tổng hợp của bạn để biết thêm thông tin về cách bạn có thể ủy quyền cho Spotify làm nền tảng phân phối bổ sung.

Bài viết này có hữu ích không?