Anchor Reklamları Hükümleri

Disclaimer: Anchor is now part of Spotify for Podcasters.

Sections of the terms:
 

ABD'de yaşayan içerik üreticiler

Geçerlilik Tarihi: 22 Kasım 2022

 • Giriş: Bu hükümler ("Anchor Reklamları Hükümleri") sizin ile Spotify arasında geçerli olup Anchor Hizmet Koşulları'nı (hükümlerine uygun olarak zaman zaman değiştirildiği şekliyle) kapsar (bir arada "Hükümler" olarak anılır). Spotify Payouts veya üçüncü taraf bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ("Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı") ürünü tarafından desteklenen Anchor Reklamları ("Reklamlar") özelliklerinin herhangi birini kullanarak Hükümler'i onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. Anchor Hizmet Koşulları ile bu Anchor Reklamları Hükümleri arasında uzlaşmaya varılamayan bir çelişki olması durumunda, bu Anchor Reklamları Hükümleri geçerli olacaktır. Anchor'da Reklamlar özelliğini kullanmayı seçmeniz durumunda Kullanıcı İçerikleriniz (Anchor Hizmet Koşulları'nda tanımlandığı şekilde) Anchor Hizmet Koşulları'nın amaçları doğrultusunda "Gelir Elde Edilen İçerikler" olarak değerlendirilecektir.
 • Uygunluk: Anchor'da Reklamlar özelliğini kullanmak için en az 18 yaşında (veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından belirlenen eşdeğer bir asgari yaş) olmalısınız ya da Spotify Payouts aracılığıyla yaptığınız ödemelerden sorumlu olan, minimum yaş gereksinimlerini karşılayan bir ebeveyniniz veya veliniz olmalıdır. Size bir veya daha fazla Reklamlar özelliğine erişim sağlanması durumunda, Anchor platformunda açıklandığı üzere bu Reklamlar özelliği tarafından desteklenen reklamları kullanabilirsiniz. Reklamlar özelliklerinden herhangi birini kullanarak Anchor hesabınızı geçerli bir Spotify Payouts hesabına veya bulunduğunuz ülkede veya bölgede yer alan bir finans kuruluşundaki geçerli bir banka hesabına bağladığınızı beyan ve temin edersiniz. Doğru iletişim ve ödeme bilgilerini sağlamamanız durumunda ödemeniz askıya alınabilir veya gecikebilir. 
 • Lisans: Anchor Hizmet Koşulları kapsamında verilen lisansı sınırlamadan, Reklamlar özelliğini kullanarak Spotify'a, Kullanıcı İçeriklerinize halihazırda gömülü olan tüm reklamlar dahil olmak üzere, Kullanıcı İçeriklerinize dahil olarak ve Kullanıcı İçeriklerinizin yanı sıra reklam yerleştirme ve satma hakkı verdiğinizi tasdik edersiniz.
 • Gelir: Spotify gelirinizi, Spotify tarafından Spotify'da kullanılmak üzere belirlenen 1000 reklam gösterimi başına sabit bir tutarı ve üçüncü taraf platformlarda kullanılmak üzere Spotify tarafından belirlenen 1000 reklam gösterimi başına sabit bir tutarı (topluca "BGBG oranları" olarak anılır) kullanarak hesaplar. Geçerli BGBG oranları ve Ücretler (aşağıda tanımlandığı şekilde) size Anchor gelir sayfasında ifşa edilecek olup Spotify tarafından değiştirilebilir. Toplam gösterimleriniz ve bu gösterimlerden elde ettiğiniz tahmini gelir hakkında size düzenli olarak rapor sağlayabiliriz. Bir kampanya için herhangi bir gösterim sınırını aşan gösterimler, gelirinize dahil edilmeyebilir. Bu tür verilerin "olduğu gibi" sağlandığını ve Spotify'ın, bu tür verilerin hatasız olarak kullanılabileceğini veya zaman zaman hataların olmayacağını taahhüt etmediğini tasdik edersiniz. Geliriniz, aşağıda yer alan 5. Bölüm'de açıklandığı üzere Spotify Payouts hesap panonuzda görüntülenecektir ya da Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı hesabınız, uygun olduğu şekilde, size ödenecek olan gelir bakiyesini gösterecek şekilde güncellenecektir ve iki durumda da, geçerli Ücretlere tabi olacaktır. Tüm gösterimler, Spotify'ın tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde, Spotify'ın marka güvenliği gereksinimlerine uygun olmalıdır. 

Anchor Hizmet Koşulları'nda veya Spotify Payouts Koşulları'nda yer alan herhangi bir hükümde sınırlama olmaksızın Spotify, herhangi bir hatalı veya yapay gösterim ("Geçersiz Gösterimler") veya herhangi bir bot, komut dosyası ya da diğer otomatik veya manuel araçlar kullanan diğer yapay etkinlikler dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Spotify tarafından tespit edilen herhangi bir geçersiz etkinlikten doğan ödemeleri askıya alabilir. Geçersiz herhangi bir etkinlikle ilgili olarak Spotify, Geçersiz Gösterimler'le ilişkili olarak size daha önce ödenmiş olan tutarları da ("Geri Alınacak Tutarlar") tahsil edebilir. Geri Alınacak Tutarlar'ın ödemesini tahsil etmek için Spotify'ın maruz kaldığı tüm makul masraf ve harcamaları siz ödersiniz. Spotify'ın geçersiz etkinlikleri araştırması sırasında ödeme gecikmesi yaşanabilir. Spotify'ın soruşturması sonucunda herhangi bir ihlal olmadığı tespit edilirse Spotify ödemeyi sürdürecektir. 

 • Spotify Payouts veya Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı hesabı: Reklamlar özelliklerinden birini veya daha fazlasını kullanmak amacıyla, https://payments.spotify.com/payouts adresinde geçerli bir Spotify Payouts hesabını bağlamanız istenir. Her türlü ödemeler dahil olmak üzere Spotify Payouts kullanımınız www.spotify.com/legal/payouts adresinden ulaşılabilen ve zaman zaman değiştirildiği haliyle Spotify Payouts Hükümleri'ne tabi olacaktır. Hizmetleri yalnızca Spotify Payouts Hükümleri'ne uygun olarak kullanmayı ve bu koşullar tarafından açıkça yasaklanan veya kısıtlanan herhangi bir faaliyet için kullanmamayı kabul edersiniz. Spotify Payouts Hükümleri'ne uymamanız durumunda Spotify, Spotify Payouts hizmetlerinin size sağlanmasını askıya alabilir veya feshedebilir. Bu Anchor Reklamları Hükümleri'nin aksine herhangi bir hükme bakılmaksızın, bu Anchor Reklamları Hükümleri'nin Geçerlilik Tarihinden önce Reklamlar özelliği ile gelir elde etmek için bir Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı hesabı açmış olmanız durumunda, Spotify tarafından size aksi bildirilmedikçe, Ödeme Hizmet Sağlayıcısının geçerli hüküm ve koşullarına uygun olarak hesabı kullanmaya devam edebilirsiniz.   
 • Ücretler ve vergiler: Gelir bakiyeniz, Spotify Payouts Hükümleri kapsamında belirtildiği şekilde Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Spotify Payouts tarafından uygulanan ücretler ve size açıklanan ek ücretler dahil olmak üzere işlem ücretlerine ("Ücretler") tabi olabilir. Ayrıca, Spotify Payouts Hükümleri'nde belirtildiği şekilde vergiler geçerli olabilir.
 • Tasdikler: Aşağıdakileri beyan, temin ve tasdik edersiniz:
   1. Bizimle bağlayıcı bir sözleşmeyi akdetme gücüne ve yetkisine sahipsiniz ve geçerli yasalar uyarınca bu yönde bir engeliniz bulunmamaktadır;
   2. Reklamlar özelliğini kullanmanız sırasında geçerli tüm yasalara, kurallara, yönetmeliklere, emirlere ve diğer geçerli hükümet mevzuatına ve ikinci dereceden mevzuata uyacaksınız;
   3. Spotify'a gönderdiğiniz tüm kayıt bilgileri gerçek, doğru ve eksiksizdir;
   4. Spotify, Reklamlar özelliklerinden herhangi birinin kullanılması sonucunda herhangi bir gelir elde edileceğini garanti etmez ve bundan sorumlu değildir;
   5. Spotify, takdiri Spotify'a ait olmak üzere, herhangi bir Reklamlar özelliğine veya eşdeğer herhangi bir özelliğe veya işleve erişiminizi (veya erişiminizin devam etmesini) garanti etmez;
   6. Spotify, Kullanıcı İçeriklerinize eklenen reklamları dinamik olarak veya Streaming Ad Insertion aracılığıyla satma konusunda münhasır haklara sahiptir;
   7. Kullanıcı İçeriklerinize uygun şekilde reklam alanlarını ekleme sorumluluğu size aittir;
   8. Spotify, sisteme uygun etiketleri girmeniz koşuluyla, Anchor'ın platformunda açıklandığı üzere belirli Reklamlar için belirli kategorilerin hariç tutulmasını desteklemeye yardımcı olacak araçlar sağlar; ancak Spotify, bu tür Reklamlar için hariç tutulan kategorilerin yayınlanmayacağını garanti etmez. Diğer tüm Reklamlar için belirli kategorileri hariç tutma hakkınız olmayacaktır;
   9. Ayrıca, Anchor'ın platformunda açıklandığı üzere, belirli Reklamlara ait reklamverenleri önceden onaylama olanağına da sahip olacaksınız. Diğer tüm Reklamlar için reklamverenleri inceleme veya önceden onaylama olanağına sahip olmayacaksınız;
   10. Yukarıda yer alan (h) ve (i) alt paragraflarında belirtilenler haricinde, herhangi bir Reklama ait reklam öğesini veya diğer anlaşma ayrıntılarını Reklam yayınlanmadan önce inceleyemez veya önceden onaylayamazsınız; 
   11. (i) 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik Kullanıcı İçeriklerinizin herhangi birine Reklamları entegre etmeyecek, dağıtmayacak veya başka bir şekilde kullanmayacaksınız (bu tür içeriklerin birincil hedef kitlesi çocuklar olmasa dahi); veya (ii) Anchor'da Reklamlar özelliği ile bağlantılı olarak 13 yaşın altındaki çocuklarla ilgili bilgileri başka bir şekilde Spotify'a sunmayacak veya paylaşamayacaksınız ve
   12. Kullanıcı İçerikleri'nin indirilme veya çalınma sayılarını yapay olarak değiştirmek amacıyla herhangi bir eylemde bulunmayacaksınız. 
 • Fesih: Spotify, geçersiz etkinlikler veya bu Anchor Reklam Hükümleri'ne uymamanız nedeniyle Reklamlar özelliklerine erişiminizi askıya alabilir veya feshedebilir veya bu Anchor Reklam Hükümleri'ni feshedebilir. Geçersiz etkinlik veya Spotify hüküm veya politikalarının herhangi birinin ihlali nedeniyle Spotify tarafından feshedilmesi durumunda, Spotify'dan başka ödeme alma hakkınız olmayacaktır. 

Bu Anchor Reklamları Hükümleri, Hizmetler'in Anchor Hizmet Koşulları'na uygun olarak feshedilmesi üzerine otomatik olarak feshedilecektir. 

Ayrıca, Spotify'a otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak veya varsa, Anchor hizmeti dahilindeki tüm Reklamlar özelliklerini devre dışı bırakarak bu Anchor Reklam Hükümleri'ni ve Reklamlar özelliklerine erişiminizi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz; bu durumda bu Anchor Reklamları Hükümleri, devre dışı bırakmanızı takiben otuz (30) gün sonra feshedilecektir. Özelliğin devre dışı bırakılması ile özelliğe erişiminizin sonlandırılması arasında bir gecikme olabileceğini tasdik edersiniz. Spotify, size otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda bu Anchor Reklamları Hükümleri'ni feshedebilir ve/veya değiştirebilir. Spotify'ın, herhangi bir Reklamlar özelliğini bu Hükümler'i ihlal edecek şekilde kötüye kullandığınıza makul bir şekilde inanması durumunda Spotify, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Reklamlar'a erişiminizi herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin feshedebilir. 

 • Bölünebilirlik: Aksi belirtilmedikçe, bu Anchor Reklamları Hükümleri'nin herhangi bir maddesinin herhangi bir nedenle veya herhangi bir ölçüde geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, bu tür bir geçersizlik veya uygulanabilirlik, Hükümler'in geri kalan maddelerini hiçbir şekilde etkilemeyecektir veya geçersiz ya da uygulanamaz kılmayacaktır ve bu madde, kanunun izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.
 • Feragat: Spotify'ın veya herhangi bir üçüncü taraf lehtarın bu Anchor Reklam Hükümleri'ni veya Anchor Reklam Hükümleri'nin herhangi bir maddesini uygulamaması, Spotify'ın veya ilgili üçüncü taraf lehtarın bu maddeyi uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

Yorum: Bu Anchor Reklamları Hükümleri'nde kullanıldığı haliyle, "dahil" ve "dahil olmak üzere" ifadeleri ve bunların çeşitlerinin ardından "sınırlama olmaksızın" ifadesinin geldiği kabul edilecektir. Bu belgede tanımlanmayan büyük harfle yazılmış tüm terimler, Anchor Hizmet Koşulları'nda bu tür terimlere atfedilen anlamı taşır.

 

Diğer tüm içerik üreticiler

Geçerlilik Tarihi: 14 Aralık 2022

 • Giriş: Bu hükümler ("Anchor Reklamları Hükümleri") sizin ile Spotify arasında geçerli olup Anchor Hizmet Koşulları'nı (hükümlerine uygun olarak zaman zaman değiştirildiği şekliyle) kapsar (bir arada "Hükümler" olarak anılır). Spotify Payouts tarafından desteklenen Anchor Reklamları ("Reklamlar") özelliklerinin herhangi birini kullanarak Hükümler'i onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. Anchor Hizmet Koşulları ile bu Anchor Reklamları Hükümleri arasında uzlaşmaya varılamayan bir çelişki olması durumunda, bu Anchor Reklamları Hükümleri geçerli olacaktır. Anchor'da Reklamlar özelliğini kullanmayı seçmeniz durumunda Kullanıcı İçerikleriniz (Anchor Hizmet Koşulları'nda tanımlandığı şekilde) Anchor Hizmet Koşulları'nın amaçları doğrultusunda "Gelir Elde Edilen İçerikler" olarak değerlendirilecektir.
 • Uygunluk: Anchor'da Reklamlar özelliğini kullanmak için en az 18 yaşında olmalısınız ya da Spotify Payouts aracılığıyla yaptığınız ödemelerden sorumlu olan, minimum yaş gereksinimlerini karşılayan bir ebeveyniniz veya veliniz olmalıdır. Size bir veya daha fazla Reklamlar özelliğine erişim sağlanması durumunda, Anchor platformunda açıklandığı üzere bu Reklamlar özelliği tarafından desteklenen reklamları kullanabilirsiniz. Reklamlar özelliklerinden herhangi birini kullanarak Anchor hesabınızı geçerli bir Spotify Payouts hesabına veya bulunduğunuz ülkede veya bölgede yer alan bir finans kuruluşundaki geçerli bir banka hesabına bağladığınızı beyan ve temin edersiniz. Doğru iletişim ve ödeme bilgilerini sağlamamanız durumunda ödemeniz askıya alınabilir veya gecikebilir. 
 • Lisans: Anchor Hizmet Koşulları kapsamında verilen lisansı sınırlamadan, Reklamlar özelliğini kullanarak Spotify'a, Kullanıcı İçeriklerinize halihazırda gömülü olan tüm reklamlar dahil olmak üzere, Kullanıcı İçeriklerinize dahil olarak ve Kullanıcı İçeriklerinizin yanı sıra reklam yerleştirme ve satma hakkı verdiğinizi tasdik edersiniz.
 • Gelir: Spotify gelirinizi, Spotify tarafından Spotify'da kullanılmak üzere belirlenen 1000 reklam gösterimi başına sabit bir tutarı ve üçüncü taraf platformlarda kullanılmak üzere Spotify tarafından belirlenen 1000 reklam gösterimi başına sabit bir tutarı (topluca "BGBG oranları" olarak anılır) kullanarak hesaplar. Geçerli BGBG oranları ve Ücretler (aşağıda tanımlandığı şekilde) size Anchor gelir sayfasında ifşa edilecek olup otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Spotify tarafından değiştirilebilir. Toplam gösterimleriniz ve bu gösterimlerden elde ettiğiniz tahmini gelir hakkında size düzenli olarak rapor sağlayabiliriz. Bir kampanya için herhangi bir gösterim sınırını aşan gösterimler, gelirinize dahil edilmeyebilir. Bu tür verilerin "olduğu gibi" sağlandığını ve Spotify'ın, bu tür verilerin hatasız olarak kullanılabileceğini veya zaman zaman hataların olmayacağını taahhüt etmediğini tasdik edersiniz. Geliriniz, aşağıda yer alan 5. Bölüm'de açıklandığı üzere Spotify Payouts hesap panonuzda görüntülenecektir ve geçerli Ücretlere tabi olacaktır. Tüm gösterimler, Spotify'ın tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği şekilde, Spotify'ın marka güvenliği gereksinimlerine uygun olmalıdır. 

Anchor Hizmet Koşulları'nda veya Spotify Payouts Koşulları'nda yer alan herhangi bir hükümde sınırlama olmaksızın Spotify, herhangi bir hatalı veya yapay gösterim ("Geçersiz Gösterimler") veya herhangi bir bot, komut dosyası ya da diğer otomatik veya manuel araçlar kullanan diğer yapay etkinlikler dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere, Spotify tarafından tespit edilen herhangi bir geçersiz etkinlikten doğan ödemeleri askıya alabilir. Geçersiz herhangi bir etkinlikle ilgili olarak Spotify, Geçersiz Gösterimler'le ilişkili olarak size daha önce ödenmiş olan tutarları da ("Geri Alınacak Tutarlar") tahsil edebilir. Geri Alınacak Tutarlar'ın ödemesini tahsil etmek için Spotify'ın maruz kaldığı tüm makul masraf ve harcamaları siz ödersiniz. Spotify'ın geçersiz etkinlikleri araştırması sırasında ödeme gecikmesi yaşanabilir. Spotify'ın soruşturması sonucunda herhangi bir ihlal olmadığı tespit edilirse Spotify ödemeyi sürdürecektir. 

 • Spotify Payouts hesabı: Reklamlar özelliklerinden birini veya daha fazlasını kullanmak amacıyla, https://payments.spotify.com/payouts adresinde geçerli bir Spotify Payouts hesabını bağlamanız istenir. Her türlü ödemeler dahil olmak üzere Spotify Payouts kullanımınız www.spotify.com/legal/payouts adresinden ulaşılabilen ve zaman zaman değiştirildiği haliyle Spotify Payouts Hükümleri'ne tabi olacaktır. Hizmetleri yalnızca Spotify Payouts Hükümleri'ne uygun olarak kullanmayı ve bu koşullar tarafından açıkça yasaklanan veya kısıtlanan herhangi bir faaliyet için kullanmamayı kabul edersiniz. Spotify Payouts Hükümleri'ne uymamanız durumunda Spotify, Spotify Payouts hizmetlerinin size sağlanmasını askıya alabilir veya feshedebilir.  
 • Ücretler ve vergiler: Gelir bakiyeniz, Spotify Payouts Hükümleri kapsamında belirtildiği şekilde Spotify Payouts tarafından uygulanan ücretler ve size açıklanan ek ücretler dahil olmak üzere işlem ücretlerine ("Ücretler") tabi olabilir. Ayrıca, Spotify Payouts Hükümleri'nde belirtildiği şekilde vergiler geçerli olabilir.
 • Tasdikler: Aşağıdakileri beyan, temin ve tasdik edersiniz:
   1. Bizimle bağlayıcı bir sözleşmeyi akdetme gücüne ve yetkisine sahipsiniz ve geçerli yasalar uyarınca bu yönde bir engeliniz bulunmamaktadır;
   2. Reklamlar özelliğini kullanmanız sırasında geçerli tüm yasalara, kurallara, yönetmeliklere, emirlere ve diğer geçerli hükümet mevzuatına ve ikinci dereceden mevzuata uyacaksınız;
   3. Spotify'a gönderdiğiniz tüm kayıt bilgileri gerçek, doğru ve eksiksizdir;
   4. Spotify, Reklamlar özelliklerinden herhangi birinin kullanılması sonucunda herhangi bir gelir elde edileceğini garanti etmez ve bundan sorumlu değildir;
   5. Spotify, takdiri Spotify'a ait olmak üzere, herhangi bir Reklamlar özelliğine veya eşdeğer herhangi bir özelliğe veya işleve erişiminizi (veya erişiminizin devam etmesini) garanti etmez;
   6. Spotify, Kullanıcı İçeriklerinize eklenen reklamları dinamik olarak veya Streaming Ad Insertion aracılığıyla satma konusunda münhasır haklara sahiptir;
   7. Kullanıcı İçeriklerinize uygun şekilde reklam alanlarını ekleme sorumluluğu size aittir;
   8. Spotify, sisteme uygun etiketleri girmeniz koşuluyla, Anchor'ın platformunda açıklandığı üzere belirli Reklamlar için belirli kategorilerin hariç tutulmasını desteklemeye yardımcı olacak araçlar sağlar; ancak Spotify, bu tür Reklamlar için hariç tutulan kategorilerin yayınlanmayacağını garanti etmez. Diğer tüm Reklamlar için belirli kategorileri hariç tutma hakkınız olmayacaktır;
   9. Ayrıca, Anchor'ın platformunda açıklandığı üzere, belirli Reklamlara ait reklamverenleri önceden onaylama olanağına da sahip olacaksınız. Diğer tüm Reklamlar için reklamverenleri inceleme veya önceden onaylama olanağına sahip olmayacaksınız;
   10. Yukarıda yer alan (h) ve (i) alt paragraflarında belirtilenler haricinde, herhangi bir Reklama ait reklam öğesini veya diğer anlaşma ayrıntılarını Reklam yayınlanmadan önce inceleyemez veya önceden onaylayamazsınız; 
   11. (i) 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik Kullanıcı İçeriklerinizin herhangi birine Reklamları entegre etmeyecek, dağıtmayacak veya başka bir şekilde kullanmayacaksınız (bu tür içeriklerin birincil hedef kitlesi çocuklar olmasa dahi); veya (ii) Anchor'da Reklamlar özelliği ile bağlantılı olarak 13 yaşın altındaki çocuklarla ilgili bilgileri başka bir şekilde Spotify'a sunmayacak veya paylaşamayacaksınız ve
   12. Kullanıcı İçerikleri'nin indirilme veya çalınma sayılarını yapay olarak değiştirmek amacıyla herhangi bir eylemde bulunmayacaksınız. 
 • Fesih: Spotify, geçersiz etkinlikler veya bu Anchor Reklam Hükümleri'ne uymamanız nedeniyle Reklamlar özelliklerine erişiminizi askıya alabilir veya feshedebilir veya Anchor Reklam Hükümleri'ni feshedebilir. Geçersiz etkinlik veya Spotify hüküm veya politikalarının herhangi birinin ihlali nedeniyle Spotify tarafından feshedilmesi durumunda, Spotify'dan başka ödeme alma hakkınız olmayacaktır. 

Bu Anchor Reklamları Hükümleri, Hizmetler'in Anchor Hizmet Koşulları'na uygun olarak feshedilmesi üzerine otomatik olarak feshedilecektir. 

Ayrıca, Spotify'a otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak veya varsa, Anchor hizmeti dahilindeki tüm Reklamlar özelliklerini devre dışı bırakarak bu Anchor Reklam Hükümleri'ni ve Reklamlar özelliklerine erişiminizi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz; bu durumda bu Anchor Reklamları Hükümleri, devre dışı bırakmanızı takiben otuz (30) gün sonra feshedilecektir. Özelliğin devre dışı bırakılması ile özelliğe erişiminizin sonlandırılması arasında bir gecikme olabileceğini tasdik edersiniz. Spotify, size otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda bu Anchor Reklamları Hükümleri'ni feshedebilir. Spotify, size kırk beş (45) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Spotify Payouts Hükümleri'ni herhangi bir zamanda değiştirebilir. Spotify'ın, herhangi bir Reklamlar özelliğini bu Hükümler'i ihlal edecek şekilde kötüye kullandığınıza makul bir şekilde inanması durumunda Spotify, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Reklamlar'a erişiminizi herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin feshedebilir. 

 • Bölünebilirlik: Aksi belirtilmedikçe, bu Anchor Reklamları Hükümleri'nin herhangi bir maddesinin herhangi bir nedenle veya herhangi bir ölçüde geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda, bu tür bir geçersizlik veya uygulanabilirlik, Hükümler'in geri kalan maddelerini hiçbir şekilde etkilemeyecektir veya geçersiz ya da uygulanamaz kılmayacaktır ve bu madde, kanunun izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.
 • Feragat: Spotify'ın veya herhangi bir üçüncü taraf lehtarın bu Anchor Reklam Hükümleri'ni veya Anchor Reklam Hükümleri'nin herhangi bir maddesini uygulamaması, Spotify'ın veya ilgili üçüncü taraf lehtarın bu maddeyi uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
 • Yorum: Bu Anchor Reklamları Hükümleri'nde kullanıldığı haliyle, "dahil" ve "dahil olmak üzere" ifadeleri ve bunların çeşitlerinin ardından "sınırlama olmaksızın" ifadesinin geldiği kabul edilecektir. Bu belgede tanımlanmayan büyük harfle yazılmış tüm terimler, Anchor Hizmet Koşulları'nda bu tür terimlere atfedilen anlamı taşır.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?